Aktuellt

Tack för alla inskickade böcker!

Nu har vi packat upp alla anmälda böcker som har strömmat in från november förra året, men framför allt i december och januari i år. Tack för alla fantastiska tävlingsbidrag! I slutet av mars kommer det att vara jurysammanträde där 25 böcker väljs ut som skall representera Svensk Bokkonst 2022. De som väljs ut får besked ganska snart efter att urvalet är klart, det vill säga i början av april. Vi kommer inte att meddela alla som inte är med bland de 25 utvalda. Resultatet avslöjas vid prisutdelning och vernissage som hålls tisdagen den 24 oktober på Kungliga biblioteket.

Anmälan öppen till Svensk Bokkonst 2022!

Alla som har varit med i bokproduktionsteamet kan anmäla boken till tävlingen. För att er bok ska kunna vara med och tävla måste den vara tryckt mellan 1 januari 2022 och 31 december 2022. Det finns inga krav i Svensk Bokkonsts stadgar på en helsvensk produktion, men minst två av produktionsfaktorerna formgivning, förlag, tryck/bindning samt repro måste vara utförda av svenska företag för att godkännas.

Sista anmälningsdag är den 31 januari 2023.

Läs om de 25 böcker som valdes ut 2021!

Foto: Lina Löfström Baker

Här kan du läsa om Svensk Bokkonsts tidigare vinnare