Så går det till

Vilka böcker får delta i Svensk Bokkonst?

Det finns inga krav i Svensk Bokkonsts stadgar på en helsvensk produktion, men  minst två av produktionsfaktorerna formgivning, förlag, tryck/bindning samt repro måste vara utförda av svenska företag för att godkännas.

För att din bok ska kunna vara med och tävla måste den vara tryckt mellan 1 januari och 31 december innevarande år. Boken behöver inte finnas till försäljning i bokhandeln. Om boken är bland de utvalda behövs ytterligare fem exemplar för att boken ska kunna vara med på utställningar i och utanför Sverige.

Vem kan anmäla en bok?

Alla som har varit med i bokproduktions-teamet.

Hur anmäler jag en bok?

Se Anmälan för anvisningar vad som ska bifogas en anmälan och vad som ska skickas var. Böcker kan även lämnas in direkt i Kungl. bibliotekets reception, Humlegården Stockholm. De böcker som inte väljs ut returneras inte utan kan avhämtas i Kungliga biblioteket under perioden mars till oktober efter avslutad urvalsprocess. De böcker som inte avhämtas under denna tid tillfaller Kungliga biblioteket.

Vad kostar det att delta?

Det kostar 200 kronor per inskickad bok.

Hur görs bedömningen?

Svensk Bokkonst är en tävling i typografisk kommunikation för pappersböcker. En jury bestående av minst fem och högst sju deltagare som är verksamma inom grafisk formgivning, förlag, tryckeri, bokbindning, illustration och fotografi utser 25 böcker. Dessa ska uppfylla kraven på formens funktionella och estetiska anpassning till innehållet ur typografisk och tryckteknisk synvinkel. Vi strävar efter att lyfta fram dem goda vardagsboken, samtidigt som vi vill uppmärksamma de nyskapande uttrycken.

Sen då?

Förutom ära och berömmelse får de 25 vinnarna vackra diplom i samband med Svensk Bokkonsts stora prisgala som brukar gå av stapeln i mars/april. De vinnande bidragen presenteras på www.svenskbokkonst.se samt visas på vår utställning på Kungliga biblioteket i Stockholm innan de skickas ut för att visas upp på olika platser i Sverige och internationellt under ett år.

Följ gärna Svensk Bokkonst på sociala medier för att snabbt få de senaste uppdateringarna.